previous icon Terug naar blog
Marketing

Meer leads met SMS campagnes en e-mailmarketing

Als je SMS of e-mail (of misschien zelfs allebei) als marketingkanalen gebruikt, stel je je bericht op, verstuur je het en analyseer je de resultaten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap de volgende keer dat je je SMS of E-mail verstuurt voor nóg betere resultaten leidt?

Veel bedrijven gebruiken SMS en e-mail marketing niet optimaal, doordat ze niet altijd gebruik maken van de juiste technieken om het open- of conversiepercentage van hun marketingberichten te verbeteren. Als je eenmaal weet hoe je kunt werken met conversie optimalisatie van je SMS of e-mail marketing campagnes, zul je je conversie aanzienlijk kunnen verhogen en je marketing kanalen optimaal kunnen benutten.

Conversieoptimalisatie voor mobiele marketing

Conversie-optimalisatie voor mobiele marketing is het proces van testen en experimenteren om alle mogelijke facetten van je campagne te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld de heading zijn, de tekst in het bericht zelf, de doelgroep aan wie je het stuurt of het tijdstip van de dag. Alles wat te maken heeft met je boodschap kan worden geoptimaliseerd. 

Als je wilt beginnen met het optimaliseren van je berichten, kun je dat het beste op een gestructureerde manier doen. De structuur zorgt ervoor dat je later van deze resultaten kunt leren en dat je niet zomaar dingen gaat testen op basis van onderbuikgevoel.  

Conversieoptimalisatie in 6 stappen

1. Stel een baseline op

Om er achter te komen of een nieuwe versie van jouw bericht beter presteert, moet je eerst weten hoe de prestaties in het verleden waren. Stel een marketingstrategie op om de resultaten van je nieuwe bericht mee te vergelijken. Zorg ervoor dat je alle relevante resultaten vastlegt, zoals het aantal ontvangers, tijdstip van de dag, dag van de week, tijd van de maand (stuurde je het bericht bijvoorbeeld rond de uitbetaling van salarissen of net ervoor, wanneer iedereen geld uitgeven nog even uitstelt tot het salaris is gestort?), open rate, click-through-rate (CTR), aantal conversies (let op: specificeer helder wat voor jou een conversie is), conversiepercentage en alles wat verder van belang kan zijn.  

2. Analyseer de resultaten en verbeter

Om te leren hoe je jouw bericht kunt verbeteren, is het belangrijk de resultaten te analyseren. Welke delen van je bericht presteren niet zo goed als je zou willen? Is de open rate lager dan verwacht? Of openen mensen je bericht wel, maar ondernemen ze geen verdere actie op basis van de inhoud van het bericht? Je analyse zal je vertellen welke delen van je bericht beter kunnen en je helpen je doel te formuleren.  

sms-gateway-analytics

3. Bepaal je doel

Als je open rate laag is, zal je doel zijn om dat te gaan verbeteren. Als er meerdere onderdelen van je bericht zijn die je wilt verbeteren, begin dan met het bepalen van het belangrijkste onderdeel. Als bijvoorbeeld je open rate en click-through rate van de inhoud van je bericht laag zijn, kun je beter eerst aan de open rate werken. Niemand gaat je verbeterde inhoud namelijk zien als ze het bericht helemaal niet openen. Bepaal dus je doel en richt je aandacht op datgene wat het meest verbetering nodig heeft.  

4. Vorm je hypothese

Je hebt inmiddels waarschijnlijk wel een vrij duidelijk beeld wat je moet verbeteren om je doel te bereiken. Maar hoe ga je dat doen? Je kunt het beste een hypothese opstellen over wat je denkt dat beter zou werken dan de boodschap die je nu hebt. Misschien heb je op basis van eerdere ervaringen al wat ideeën over dingen die zouden kunnen werken. Of misschien heb je geen idee waar je moet beginnen. In dat geval kun je beginnen met het bekijken van enkele best practices voor e-mail/SMS marketing en bedenken of die ook bij jouw bedrijf zouden passen. Je weet pas of deze geschikt voor je zijn als je begint te testen, maar het geeft je een stevig uitgangspunt. 

5. Test, test, test

Als je de analyse gedaan hebt, je doel bepaald en je hypothese geformuleerd, is het tijd om je test op te zetten. De beste manier is om een A/B test te doen. Een A/B test vergelijkt versie A (de oorspronkelijke versie) met veranderingen in versie B terwijl alle andere voorwaarden gelijk blijven. Als je de test naar een groep ontvangers stuurt die groot genoeg is en verder alle omstandigheden (bv. tijdstip van de dag, dag in de week, soort doelgroep, enz.) gelijk houdt, kun je uit een A/B test afleiden of de resultaten aan de aangebrachte veranderingen toe te schrijven zijn of dat ze aan het toeval te wijten zijn. 

email-campaigns-ab-testing

Dit is wel afhankelijk van je steekproefgrootte. Je moet het bericht naar een groep mensen sturen die groot genoeg is om te kunnen bepalen of de resultaten die je bereikt significant zijn. Je kunt een steekproefgrootte calculator gebruiken om te bepalen hoe groot je steekproef moet zijn, zodat je zeker weet dat het resultaat dat je krijgt te danken is aan de veranderingen die je aanbracht en niet aan toeval.  

Als je met het platform van CM.com werkt, gebruik dan de Address Book app om je ontvangers willekeurig in twee marketing groepen te verdelen. Maak twee afzonderlijke campagnes, een voor versie A en een voor versie B. Houd alles in de campagnes gelijk, behalve het element dat je wilt testen. Stel je bericht op, voer de veranderingen in versie B door, voeg willekeurig een van de ontvangersgroepen toe aan campagne A, en voeg de andere toe aan campagne B. Verstuur je bericht, en wacht tot de resultaten binnenkomen.  

De steekproefgrootte geeft de grootte aan van de groep mensen die je bericht ontvangt. De grootte van deze groep en het aantal conversies dat je krijgt bepalen de significantie van je test. De significantie geeft aan of we erop kunnen vertrouwen dat de aangebrachte veranderingen deze resultaten hebben opgeleverd, of dat de resultaten niet te wijten zijn aan de veranderingen, maar gewoon aan het toeval. We willen er eigenlijk voor 95% zeker van kunnen zijn dat de veranderingen die we hebben gedaan onze conversie ook daadwerkelijk verbeteren. 

6. Analyseer de resultaten

Na het testen kun je de resultaten analyseren en bepalen of ze je hypothese bevestigen. Houd rekening met de steekproefgrootte en significantie, zodat je nooit conclusies trekt op basis van effecten die door toeval veroorzaakt zijn. Als bijvoorbeeld alle condities behalve de testvariabele gelijk waren, versie A naar 2000 ontvangers werd gestuurd en 3 conversies had, en versie B ook naar 2000 ontvangers werd gestuurd maar 60 conversies had, dan kun je veilig concluderen dat versie B aanzienlijk beter heeft gepresteerd. Als je zeker wilt zijn van de significantie van je resultaten, kun je altijd een significantie calculator gebruiken. 

Als je de resultaten hebt geanalyseerd en de veranderingen hebt doorgevoerd, kun je het hele proces opnieuw beginnen om steeds verder te blijven verbeteren. 

Aan de slag met Mobile Marketing Cloud

Voor de meest effectieve mobiele marketing campagnes heb je het juiste gereedschap nodig. Mobile Marketing Cloud biedt alle oplossingen voor je campagnes, landingspagina's, marketing automatisering en gegevensverzameling.

We hebben de prestaties van onze berichten sterk kunnen verhogen door A/B tests uit te voeren. Jij kunt dit ook doen door de stappen te volgen die we hierboven hebben uitgelegd. Zorg ervoor dat je je berichten blijft verbeteren om het meeste uit je marketing voor je bedrijf te halen. Je bent jouw concurrentie altijd een stap voor als je je resultaten op de voet blijft volgen. 

Verhoog de resultaten van je campagnes met Mobile Marketing Cloud

Meer weten

Verhoog de resultaten van je campagnes met Mobile Marketing Cloud

Meer weten
Chloë Nieuwdorp
Chloë Nieuwdorp,
Content Marketeer
logo linkedin icon

Als content marketeer voor onze marketing- en sales community deelt Chloë veel interessante content over deze onderwerpen.

Is this region a better fit for you?

Go
close icon