Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening garandeert dat een elektronisch document authentiek is. Het is een gecodeerde digitale code die aan een elektronisch document wordt toegevoegd om te verifiëren dat het door een bekende bron is aangemaakt en niet is gewijzigd.

Een digitale handtekening is de technologie die de authenticiteit van een document bewijst. Digitale handtekeningen vereisen een digitaal certificaat van een certificaatautoriteit om de identiteit van een gebruiker te controleren. Het certificaat wordt door middel van cryptografie aan het ondertekende document gekoppeld, waardoor een unieke digitale vingerafdruk ontstaat.

legal-signature

Digitale handtekeningen omvatten ook een infrastructuur met een openbare sleutel (PKI) in het ondertekeningsproces. PKI's genereren twee sleutels - een openbare en een particuliere - om de ondertekenaar en de entiteit die de handtekening aanvraagt te identificeren. Zowel het digitale certificaat als de PKI zorgen voor een strikte identificatie en beveiliging van gevoelige juridische documenten.

Digitale handtekeningen vs. elektronische handtekeningen

Elektronische handtekeningen zijn digitale tekens die een ondertekenaar aanbrengt op een overeenkomst, terwijl digitale handtekeningen gebruik maken van encryptiemethoden om digitale documenten te authentiseren. Hoewel beide handtekeningen juridisch bindend zijn, vervangen elektronische handtekeningen de traditionele handtekeningen.

Digitale handtekeningen:

  • Gebruik van geavanceerde identificatiemethoden op basis van certificaten

  • Beveiligen de integriteit van documenten

  • Zijn niet gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening

  • Gebruiken encryptie om de geldigheid van ondertekende documenten te verifiëren

  • Vereisen verificatie door derden

Electronische handtekeningen:

  • Gebruik van standaardmethoden (werknemers-ID, e-mail of multifactorauthenticatie) om de identiteit van een ondertekenaar te verifiëren

  • Verifiëren de authenticiteit van documenten

  • Zijn gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening

  • Gebruiken audit trails om ondertekende documenten te valideren

  • Gemakkelijk toe te passen via apps voor elektronische handtekeningen

sign platform

Met Sign, onze oplossing voor elektrisch ondertekenen, kan je contracten, overeenkomsten en documenten snel en veilig voltooien zonder onnodig printen en scannen.


Gerelateerde Producten en Solutions

Is this region a better fit for you?
Go
close icon