Glossary

Zoek alfabetisch

A

A2P Messaging next icon

A2P staat voor Application to Person. Deze berichten zijn verstuurd van een applicatie naar een persoon, zoals een One Time Password, bankmeldingen of boekingsbevestigingen, via een API of web app.

AI Chatbot next icon

Een AI chatbot is een stukje software dat communiceert met mensen door middel van geschreven taal, ondersteund door Artificial Intelligence (AI). Het wordt vaak ingebed in webpagina's of andere digitale toepassingen om vragen van klanten te beantwoorden zonder dat er een medewerker nodig is.

Alfanumerieke Sender ID next icon
De Sender ID staat voor de afzender, dus wie het bericht heeft verstuurd. Dit kan alfa zijn (letters en cijfers), numeriek (alleen cijfers) of een numerieke shortcode.
API next icon
Een API, of voluit Application Programming Interface, stelt je in staat om systemen met elkaar te laten communiceren. Door integratie van een van CM's API's in je eigen software, kun je CM's features gebruiken in je bestaande systeem. API integratie wordt in de regel gedaan door developers.

C

Carrier Billing next icon
Direct Carrier Billing is een online betalingsmethode waarmee gebruikers wereldwijd aankopen kunnen doen via hun mobiele telefoonrekening. Carrier Billing is beschikbaar voor alle consumenten via een mobiel toestel met SIM kaart.
CDP next icon

Een Customer Data Platform, kortweg CDP, is software waarmee je, op basis van diverse kanalen en bronnen, de momenten vastlegt waarop je klant contact en interactie heeft met jouw product of dienst. De software voegt al deze gegevens samen, zodat elke klant een geïntegreerd profiel heeft.

Conversational AI next icon

Conversational AI (artificial intelligence) technologie stelt computers in staat om natuurlijk klinkende tekstgesprekken met klanten te voeren. Wanneer chatbot-interacties natuurlijk overkomen, hebben consumenten het gevoel dat ze een organische sociale interactie hebben.

Conversational Commerce next icon

Conversational commerce is een manier voor consumenten om te communiceren met bedrijven en online aankopen af te ronden via messagingkanalen, voice en chat. Bedrijven kunnen conversational commerce implementeren met behulp van technologie zoals chatbots, social messaging of virtuele assistenten.

Cookieless Dataverzameling next icon

Cookieless dataverzameling betekent dat je klantdata verzamelt en daar inzichten uit haalt zonder gebruik te maken van cookies (datatrackers die persoonlijke identificatiegegevens bevatten). Zo omzeil je het probleem van mensen die cookies weigeren of landen die cookies verbieden.


CPaaS next icon

CPaaS is een platform waarmee bedrijven real-time communicatiekanalen – zoals SMS, Voice en Conversational Channels – via API's kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen. CPaaS werkt cloud-based en is compleet aan te passen op jouw communicatie-infrastructuur.

D

Dedicated shortcode next icon
Een dedicated shortcode wordt gebruikt om bedrijven in staat te stellen berichten te sturen en de ontvanger naar datzelfde nummer (dedicated shortcode als Sender ID) een reactie te laten sturen. Hoewel CM diverse shortcodes biedt die je kan gebruiken, zoals 3669, kun je ook een specifieke (en dus dedicated) shortcode aanvragen voor jouw bedrijf. Een voorbeeld van zo'n dedicated shortcode is 3333 voor radiozender 3FM.
Digitale handtekening next icon

Een digitale handtekening garandeert dat een elektronisch document authentiek is. Het is een gecodeerde digitale code die aan een elektronisch document wordt toegevoegd om te verifiëren dat het door een bekende bron is aangemaakt en niet is gewijzigd.

Direct Dial In (DDI) next icon
Direct Inward Dialing (DID) or Direct Dial In (DDI) is a service of a local phone company or local exchange carrier that provides a block of telephone numbers for calling into a company’s private branch (PBX) or IP telephony system. Using DDI, a company can offer its customers individual phone numbers for each individual or workstation within the company without requiring a physical line into the PBX for each possible connection.
DLR next icon
Een DLR verwijst naar de status van een verzonden bericht. Zodra het bericht is ontvangen (of niet) binnen 48 uur, krijgt de afzender (bedrijf of aggregator) een Delivery Status Report met gedetailleerde informatie over het verwerkte bericht.
DTMF tonen next icon
Dual Tone Multi Frequency is een methode die gebruikt wordt in IVR systemen om menu items te kiezen of codes in te voeren. DTMF wordt breed ingezet voor telecommunicatie (signalling) over analoge telefoonlijnen in voice-frequency banden en wordt gebruikt in (push button telefoons voor toon bellen).

E

Elektronische handtekening next icon

Een elektronische handtekening, ook wel e-handtekening genoemd, is een digitale versie van een handtekening op papier. Het stelt een persoon in staat om elektronisch een handtekening te plaatsen onder een digitaal contract of document, waardoor inkt en papier overbodig zijn.

Email Marketing next icon

E-mailmarketing is een vorm van marketing waarbij e-mail wordt gebruikt om gepersonaliseerde en op maat gemaakte marketingcampagnes te sturen naar een geselecteerd publiek. Het is een effectieve manier om met (potentiële) klanten in contact en loyaliteit van website bezoekers te vergroten.

ESMEs next icon
External Short Messaging Entiteiten of ESMEs zijn externe applicaties die verbinding maken met een SMS dienst voor het verzenden en ontvangen van SMS berichten. Voorbeelden van ESMEs zijn stemsystemen of geautomatiseerde marketingberichten.

F

Fake DLR’s next icon
Fake DLR's zijn een groot probleem voor aggregators. In een valse DLR geeft de leverancier van een verbinding ten onrechte aan dat een bericht succesvol is afgeleverd aan de eindgebruiker. Dit leidt tot geldverlies doordat bedrijven betalen voor berichten die nooit worden afgeleverd op een mobiel toestel.
FAQ Chatbot next icon

Een FAQ chatbot kan de veel voorkomende vragen die aan je organisatie worden gesteld automatisch beantwoorden. Deze vragen kunnen je klantenserviceteam enorm belasten, en vaak gaat het om terugkerende, kopieer- en plakantwoorden. Een machine kan dit gemakkelijker en efficiënter afhandelen.

First-Party Dataverzameling next icon

First-party data is klantdata die met toestemming is verzameld en eigendom is van jouw bedrijf, de data controller. Deze databron is erg waardevol voor marketeers, omdat andere databronnen (third-party data) door wet- & regelgeving en browser-restricties onveilig, onnauwkeurig en onbetrouwbaar zijn.


G

GDPR next icon
De General Data Protection Regulation is EU-regelgeving die voorschrijft welke voorzorgsmaatregelen bedrijven moeten nemen als bescherming tegen inbreuk op privacy en diefstal van data. Hierin staat tevens hoe bedrijven moeten handelen als dit toch misgaat.
General Admission Ticketing next icon

General Admission Ticketing is eigenlijk het uitgeven van tickets voor evenementen zonder toegewezen zitplaats of vak. Evenementorganisatoren gebruiken General Admission Ticketing graag voor algemene staanplaatsen vanwege het eenvoudige scan & go-karakter.  

H

HLR next icon
Home Location Register (HLR) is een MNO database met alle informatie over het toestel van gebruikers. CM gebruikt HLR voor Nummer Verificatie, waardoor je nummers kan controleren en fraude kan voorkomen.
Hybrid (Hybrid Messaging) next icon
Met Hybrid Messaging kun je pushberichten sturen met SMS als back-up kanaal. Mobiele berichten worden verstuurd als kostenefficiënt pushbericht. Heeft de ontvanger jouw app niet geïnstalleerd of is hij offline? Dan wordt het bericht verzonden via SMS. Zo realiseer je het grootste bereik voor de laagste kosten. Heb je geen app? Dan kun je ook CM's Notifire app gebruiken.

I

IMSI next icon
IMSI staat voor International Mobile Subscriber Identity en is een unieke code voor elke SIMkaart. De IMSI code is gekoppeld aan één SIMkaart, dus zelfs als het telefoonnummer opnieuw gebruikt wordt door een andere gebruiker, zal de SIMkaart opnieuw gedrukt worden met een nieuwe IMSI code.
Interne kennisbank-chatbot next icon

Met een interne kennisbank chatbot kun je alle interne informatie op één plaats bewaren. Deze 'single source of truth' is vaak gebaseerd op de input van de customer-facing chatbot en wordt continu geoptimaliseerd door experts en klantenservicemedewerkers. Zo is het altijd up-to-date.

IVR next icon

IVR of Interactive Voice Response is een geautomatiseerd telefoonsysteem dat inkomende oproepen van klanten beantwoord met een vooraf opgenomen bericht of spraakmenu's. Op basis van hun ingetoetste antwoord wordt de beller naar de juiste bedrijfsafdeling geleid.

J

JSON next icon
Javascript Object Notation is één van de programmeertalen.

K

Klantenservice-software next icon

Klantenservice-software is het programma of platform dat een bedrijf gebruikt om zijn klantenservicekanalen te beheren. De beste klantenservice-software helpt merken bij het beheren, prioriteren en afhandelen van verzoeken en klachten van klanten - op elk moment, via het gekozen kanaal van de klant.

L

Long Code next icon

Een Long Code of Long Number is een virtueel telefoonnummer van standaardlengte (10 cijfers) dat door bedrijven kan worden gebruikt om SMS- en MMS-berichten te verzenden en te ontvangen, of om telefoongesprekken te voeren en te ontvangen. Ze zijn goedkoper in gebruik dan short codes.

M

Mail SMS next icon
Een eenvoudig te implementeren oplossingen waarmee je SMS berichten kan versturen vanuit je e-mailaccount.
Marketing Automation next icon

Marketing automation verwijst naar het gebruik van software en technologie om marketingactiviteiten te automatiseren en te verbeteren, zoals e-mailcampagnes, sms-campagnes, advertentiecampagnes in sociale media, chatbotconversaties, tracering, A/B-tests, enzovoort.

MCCMNC next icon
De specifieke code waarmee individuele mobiele operators worden geïdentificeerd.
MNO next icon
Mobiele Netwerk Operators zoals Vodafone, China Mobile en Airtel.
MNP next icon
MNP staat voor Mobile Number Portability. Een telefoonnummer dat is geregistreerd op één netwerk, wordt verplaatst naar een ander netwerk (bijvoorbeeld van T-mobile naar Vodafone NL). In dit migratieproces ontvangt de eindgebruiker een nieuwe SIMkaart met een IMSI code van het nieuwe netwerk, waardoor telecombedrijven voice, SMS, etc. correct kunnen routeren.
Mobile Originated (MO) next icon
Mobiele communicatie waarbij het bericht van een eindgebruiker naar een applicatie wordt verzonden.
Mobile Terminated (MT) next icon
Mobiele communicatie waarbij het bericht vanaf een applicatie naar de eindgebruiker wordt verstuurd.
MSISDN next icon
Het Mobile Station International Subscriber Directory Number is een nummer dat wordt gebruikt om mobiele gebruikers te identificeren, en koppelt mobiele nummers aan de SIM kaart in een mobiele telefoon.

N

Numerieke Sender ID next icon
Zulke afzenders (Sender ID's) bestaan uitsluitend uit cijfers.
Nummer Verificatie next icon
Een op HLR gebasseerde oplossing op je te helpen je routing te optimaliseren, je database op te schonen of fraude als het gevolg van skimming te voorkomen.

O

Omnichannel Marketing next icon

Omnichannel Marketing is de integratie en combinatie van de verschillende kanalen die een organisatie gebruikt om met consumenten te communiceren, met als doel een consistente merkervaring te creëren en op een consistente manier met consumenten te communiceren.

One Time Password next icon

Een One Time Password of OTP is een beveiligingscode voor één enkele login. Dit versterkt de beveiliging en beperkt het risico op frauduleuze inlogpogingen. Een OTP bestaat uit een automatisch gegenereerde reeks van tekens of cijfers die gebruikers via een SMS, voice- of pushbericht ontvangen.

Online identificatie next icon

Online identificatie verwijst naar elk stukje informatie over een specifiek individu dat op het internet te vinden is. Hoewel online identificatie meestal verband houdt met volledige persoonlijke accounts, zoals bankprofielen, kan het bestaan uit alle persoonlijk identificeerbare informatie.

OTT next icon
OTT, of Over The Top, is content van derden die direct naar de eindgebruiker wordt verstuurd, waarbij de ISP het transport van de IP pakketten verzorgt. Voorbeelden hiervan zijn Skype, WhatsApp en FaceTime.

P

P2P Messaging next icon
Person to Person Messaging is SMS communicatie tussen twee personen, inclusief verkeer dat twee personen middels API met elkaar verbindt. P2P Messaging wordt onder andere gebruikt voor klantenservice of bezorginformatie.
Payment Service Provider next icon

Een Payment Service Provider (PSP) is een oplossing van een derde partij die bedrijven in staat stelt een verscheidenheid aan online betaalmethoden te aanvaarden door hen te verbinden met het bredere financiële systeem. 

Pushbericht next icon

Pushberichten zijn korte waarschuwingen op mobiele apparaten die door een applicatie worden geactiveerd. Ze zijn een effectieve manier om belangrijke informatie aan consumenten te communiceren. Zelfs als de app niet in gebruik is, kun je pushberichten afleveren.

S

SDK next icon
Een Software Development Kit (SDK) is een verzameling tools waarmee je je eigen software kan bouwen met geïmplementeerde CM features.
Seated Ticketing next icon

Onder Seated Ticketing verstaat men de toewijzing van tickets voor evenementen met een vaste zitplaats, bijvoorbeeld in een stadion of bij een wedstrijd, zodat de toeschouwers een toegewezen plaats hebben om de wedstrijd te volgen.

Send/Receive apps next icon
Dit is een gemakkelijk te gebruiken webapp waardoor je SMS/Hybrid berichten kan sturen naar individuen of lijsten en hierop reactie kan krijgen van de ontvangers.
Server-Side Tracking next icon

Client-side en server-side tracking zijn verschillende manieren om data te verzamelen. Bij client-side tracking vindt dataverzameling in de browser van de gebruiker (client) plaats. Bij server-side tracking wordt de data op jouw server verzameld, waarna het naar het trackingplatform wordt gestuurd.


Short Code next icon

Een short code of verkort nummer is een telefoonnummer van 5 of 6 cijfers dat kan worden gebruikt voor mobiele marketingcampagnes, lead generation en promoties via SMS of MMS waarbij je wilt dat mensen je nummer makkelijk kunnen onthouden.

SIM next icon
De Subscriber Identity Module is de SIM kaart die wordt gebruikt om communicatie over een telecomnetwerk mogelijk te maken via een toestel (smartphone, tablet, etc.).
SIP Trunk next icon

SIP trunking is een Voice over Internet Protocol (VoIP) technologie waarmee bedrijven gesprekken kunnen voeren via een dataverbinding in plaats van via een traditionele telefoonlijn.

Smishing next icon

Smishing, een mix van SMS en de meer bekende cyber scam "phishing", is het versturen van frauduleuze tekstberichten naar personen of bedrijven. Het doel van dergelijke berichten is het doelwit ervan te overtuigen op een kwaadaardige link te klikken of gevoelige informatie te verstrekken.

SMS next icon

SMS, of Short Message Service, is een bekende en lang bestaande berichtenservice waarmee mobiele telefoons tekstberichten van maximaal 160 tekens kunnen uitwisselen. Elke mobiele telefoon, waar ook ter wereld, kan SMS-berichten verzenden én ontvangen.

SMS API next icon

Een SMS API is een API integratie voor bestaande softwareplatforms voor wereldwijde SMS (Short Message Service) messaging. SMS API's stellen bedrijven in staat om snel en eenvoudig SMS berichten te verzenden of te ontvangen via elke website of applicatie.

SMS Campagnes next icon
Online mobiele marketing oplossing waarmee je een grote doelgroep bereikt met een gepersonaliseerd bericht. Onze intelligente tracking tool laat je zien hoe goed je bericht converteert.
SMS Gateway next icon
Via CM's SMS Gateway kun je SMS berichten versturen naar mobiele telefoons wereldwijd. Om deze functionaliteit te integreren in jouw applicatie, kunnen jij of je developer communicatie met onze API implementeren.
SMS marketing next icon

SMS-marketing gebruikt het oudste en eenvoudigste kanaal dat beschikbaar is voor elke marketeer - SMS - om tijdige, gepersonaliseerde en interactieve berichten en campagnes op schaal te verzenden, via SMS-marketingplatforms en SMS-software, en tegelijkertijd te voldoen aan de privacywetgeving.

SMS Pumping (AIT) next icon

SMS pumping, of Artificially Inflated Traffic (AIT), maakt misbruik van geautomatiseerde inlogsystemen. Door sterke pieken te veroorzaken in het verkeer naar betaalnummers, ontvangen de fraudeurs een deel van de gegenereerde inkomsten.

SMSC next icon
Het SMS centrum, in de regel een derde partij, die het bericht aflevert aan het toestel.

T

Texter next icon
Een SMS test tool die aggregators, MNO's en MVNO's de kwaliteit van SMS routes test middels live nodes, waardoor het risico op whitelisting en grey routes geminimaliseerd wordt.
Ticketing next icon

Ticketing is een geïntegreerde technologie die gebruikt wordt door organisatoren van evenementen, podia en festivals. Ticketing biedt merken een gecentraliseerd platform waar ze de online klantervaring kunnen optimaliseren en het transactieproces kunnen verbeteren; end-to-end.

Twee-factor Authenticatie (2FA) next icon
Het risico op fraude wordt drastisch verlaagd als de gebruiker bij een inlogsessie niet alleen zijn gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen (iets wat hij weet) maar ook iets nodig heeft wat hij "heeft" -zoals zijn mobiele telefoon- om de inlogsessie af te ronden. Deze tweede factor van authenticatie kan bijvoorbeeld een One Time Password of verificatie via de Authenticator app zijn.
Two-Way Messaging next icon

Two-Way Messaging is een SMS-service waarmee bedrijven SMS kunnen verzenden én ontvangen. Dit geeft hun klanten een gemakkelijke manier om te reageren. Two-Way SMS berichten kunnen worden verzonden vanaf een Short Code of een Long Number via een messaging platform met behulp van API's.

V

Verified SMS next icon

Verified SMS wordt RCS Business Messaging. Vanaf oktober 2022 richt Google zich uitsluitend op RCS Business Messaging.

Virtueel telefoonnummer next icon
Virtuele telefoonnummers worden niet direct getermineerd, maar doorgestuurd naar een ander nummer. Met een virtueel telefoonnummer kun je een Nederlands telefoonnummer hebben dat is doorgeschakeld naar een nummer in de VS, waardoor je kantoor in de VS een “virtueel” nummer heeft in Nederland. Deze virtuele telefoonnummers kunnen via CM worden verkregen.
Vishing next icon

Vishing is het frauduleuze gebruik van Voice berichten of telefoongesprekken om een persoon ervan te overtuigen gevoelige informatie te overhandigen. Vaak doen vishing-fraudeurs zich voor als iemand van een gerenommeerde organisatie, en ze kunnen dreigende of dwingende taal gebruiken.

Voice API next icon
Met CM's Voice API kan elke developer telefonie-flows maken en onderhouden. Je hoeft zelf geen voice systemen te integreren om IVR applicaties te bouwen.
Voice Notificatie API next icon
Deze Voice API converteert tekst naar spraak en wordt veelal gebruikt voor notificaties en Twee-factor Authenticatie. Voice notificatie is beschikbaar via onze API en ons platform en bestaat uit meldingen (bellen, afspelen en ophangen), OTP en Get DTMF apps.
Voice Wizard next icon
De CM webtool waarmee je eenvoudig IVR inbound campagnes maakt. Upload en sorteer voice prompts, ontwerp scenario's en ontvang rapporten.
Voicebot next icon

Een voicebot is een virtuele spraakassistent die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en Natural Language Understanding (NLU) om de intentie en betekenis in de spraak van zijn gesprekspartner te interpreteren. We noemen deze technologie ook wel "Conversational IVR".

VOIP next icon

Voice over Internet Protocol of VoIP is een technologie die het mogelijk maakt om telefoongesprekken te voeren via internet, in plaats van via een analoge telefoonlijn. Met VoIP kun je bellen via internet met een laptop, tablet, smartphone of VoIP-compatibele telefoonhardware.

W

Wat is CCaaS? next icon

Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossingen zijn SaaS-applicaties die in de cloud functionaliteiten bieden voor een volwaardig contactcenter. CCaaS-software bevat een groot aantal mogelijkheden, waardoor bedrijven via één oplossing met hun klanten kunnen communiceren, locatie-onafhankelijk.

Webapp next icon
Naast API en SDK integratie, biedt CM de meeste producten ook als webapp aan. Door de webapps op ons platform te gebruiken, krijg je gemakkelijk toegang tot alle CM producten voor Bellen, Spraak, Betalingen en Toegang.
WhatsApp Chatbot next icon

Een WhatsApp Chatbot is een computerprogramma dat op tekst gebaseerde menselijke gesprekken simuleert via WhatsApp. WhatsApp Chatbots kunnen automatisch reageren op verschillende klantcommunicaties, van klantenservice tot verkoop, en kunnen worden geïntegreerd via het WhatsApp Business Platform.

WhatsApp Commerce next icon

WhatsApp Commerce biedt bedrijven een manier om in contact te komen met gebruikers en hun producten en diensten rechtstreeks aan ze te verkopen. Bedrijven kunnen met WhatsApp Commerce in twee richtingen communiceren met klanten als een vorm van Conversational Commerce.

WhatsApp Marketing next icon

WhatsApp Marketing is het versturen van berichten vanaf het WhatsApp Business-account van een merk naar een specifiek publiek van klanten voor promotionele doeleinden. Hiermee kunnen bedrijven een directe relatie opbouwen met potentiële consumenten.

WhatsApp voor klantenservice next icon

Met het WhatsApp Business Platform kun je uitzonderlijke klantenservice in realtime leveren en ervoor zorgen dat je klanten alle informatie die ze nodig hebben op één vertrouwde plek hebben en vragen kunnen stellen over hun bestelling wanneer ze maar willen.

Whitelisting next icon
SMS routes testen met dezelfde nummers, zoals met SIM boxes, leidt tot whitelisting. Dit betekent dat algoritmes deze nummers als priority nummers zullen markeren. Whitelisting van mobiele nummers geeft zo een vervormd beeld van afleverresultaten en route kwaliteit.
Geen resultaten gevonden.
Is this region a better fit for you?
Go
close icon