kwf logo

Customer Story -
KWF, Stb & Nierstichting

Mobiel doneren met iDEAL QR: De lessen van KWF, Stb & Nierstichting.

qr payments hero medium
Over CM.com next icon Customer Stories next icon KWF, STB & Nierstichting

Mobiel doneren met iDEAL QR

Veilig, makkelijk en snel betalen via de mobiele telefoon door het scannen van een QR Code. Ook de Nederlandse goede doelen hebben de meerwaarde van iDEAL QR ontdekt. Wij spraken met KWF, Nierstichting en STB over het succes en de toekomst van mobiel doneren bij de collecte.

Collecterende fondsen onder druk

“Collecte is nog altijd het best gewaardeerde geefkanaal onder donateurs, zo blijkt uit recent GFK-onderzoek”, vertelt Mara Scheirlinck – Zirschky, Productmanager bij KWF Kankerbestrijding: “Omdat collecte veilig, eenmalig en anoniem is. De inkomsten zijn de afgelopen jaren stabiel rond de 6 miljoen euro, maar we moeten altijd blijven innoveren om de inkomsten op peil te houden.”

Dat herkent ook Wouter Langeveld, Manager Marketing & Communicatie bij de Nierstichting: “We zien de inkomsten van de collectes al een tijd dalen. Dat heeft twee redenen. Ten eerste is het moeilijker om vrijwilligers te vinden voor de collecte. Daarnaast wordt het steeds lastiger om cash geld van mensen te krijgen. Simpelweg omdat ze vaak geen cash meer hebben.”

Maar dat is nog niet alles. Mara: “Bovendien krijgen we volgend jaar nog een uitdaging. De afstortpunten voor cash geld worden verplaatst naar Geldmaat. Het is zorgelijk dat de afstortpunten verplaatsen, waardoor onze collectanten met veel geld op zak moeten reizen. Afstorten wordt zo risicovoller.”

“Gelukkig zijn er inmiddels mogelijkheden om eigentijdse betaalvormen bij de collecte te introduceren,” stelt Wouter. “Bovendien kunnen we met digitale betaalvormen het collecteren ook veiliger maken voor de collectant.” 

Digitale PIN bus als moderne betaalvorm

Mara: “We waren al een paar jaar op zoek naar een oplossing voor het afnemende cash geld bij collecteren. Maar die oplossing was eigenlijk altijd te vinden in een app die de consument dan moest downloaden. En dat wilden we écht niet. In 2017 hebben we PIN bussen getest om collecteren makkelijker te maken. Zo hadden we 500 PIN-bussen waarmee consumenten via de PIN pas konden doneren.”

Wouter licht toe: “Met 24 collectefondsen deden we een pilot met een collectebus met daarin een betaalautomaat voor contactloos pinnen. Dat bleek een succes in de zin van resultaten en waardering. Het nadeel is dat deze bus ontzettend duur was. Ook was het een logistiek drama om die collectebussen langs alle fondsen te laten rouleren. Uiteindelijk hebben we na twee jaar, waarin we veel geleerd hebben, besloten dat dit niet de toekomst had.”

En toen kwam de mogelijkheid om te betalen met een QR code. Wouter: “Met iDEAL QR is de investering natuurlijk relatief  klein. Je stuurt de QR code mee op het legitimatiebewijs van de collectant. Je hebt dan alleen de transactiekosten!” Mara onderschrijft dat: “Het gemak van iDEAL QR is dat het toegankelijk is voor iedereen. De collectant heeft  geen apparaat nodig. Het is een kwestie van een stickertje plakken, en klaar!”

ideal qr doneren

Een voordelig alternatief: iDEAL QR

Vorig jaar zijn bijna alle collecterende fondsen begonnen met een pilot voor doneren via QR code. Deze werd getoond op bijvoorbeeld de collectebus, legitimatiebewijs van de donateur en niet-thuis kaarten. Door deze iDEAL QR code te scannen, komen donateurs in een beveiligde betaalomgeving. Hier kunnen donateurs het vooraf ingevulde bedrag desgewenst aanpassen. Vervolgens gaan ze naar de beveiligde bank app van hun eigen bank om de transactie via iDEAL te voldoen. Zo kan gemakkelijk worden gedoneerd, zelfs zonder cash op zak. Een paar keer klikken en de donatie is afgerond. Uiteraard volledig anoniem, net als met cash.

Bekendheid onder de consument

Wouter: “Sinds 2019 wordt iDEAL QR door alle banken ondersteund en krijgen QR codes en iDEAL QR meer bekendheid onder de consumenten. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2019, in de tweede ronde van de pilot, een stijging met een factor 15 zien in resultaten ten opzichte van de eerste pilot het jaar daarvoor.” 

In 2020 is iDEAL QR door het KWF nog effectiever ingezet en is het dé uitkomst gebleken voor contactloos en veilig doneren. Zeker 23% van de opgehaalde donatiegelden van de collecteweek in september zijn opgehaald via een iDEAL QR-code op de collectebus en op niet-thuis kaart en via mobiel collecteren.

iDEAL QR: Pilot met persoonlijke codes

Behalve een groeiende bekendheid voor iDEAL QR en adoptie door de Nederlandse banken, is er nog een verandering geweest ten opzichte van de eerste pilot vorig jaar, toen dit nog gebeurde met een generieke QR code, waarbij alle donateurs van hetzelfde fonds dezelfde QR code gebruikten.

Wouter: “Onze collectanten willen natuurlijk heel graag een mooie opbrengst in hun bus. Je kan ze wel vragen om die QR code te promoten, maar wat als ze dat dan niet terugzien in hun bus opbrengst? Minder opbrengst zien omdat je alleen ziet wat je cash hebt opgehaald maakt collectanten minder enthousiast. Dus zijn we een pilot gestart met een gepersonaliseerde QR-code. Dit was een pilot van het KWF, de Nierstichting, Stb dat het collectesysteem – Collecteweb - van enkele collectefondsen beheert, en CM.com.”

Mara: “KWF heeft maximaal ingezet op het informeren van vrijwilligers over het gebruik van de persoonlijke QR. Op 191 locaties in Nederland is gecollecteerd met de persoonlijke QR-sticker. Lokaal konden coördinatoren zien hoeveel geld er was opgehaald, dat werkte super motiverend”.

De Nierstichting koos voor persoonlijke QR codes voor alle collectanten. Wouter: “Communicatie is cruciaal in dit verhaal. Er zijn 60.000 collectanten door het land, dus die kunnen we niet allemaal trainen. Maar je kan er wel voor zorgen dat ze bijvoorbeeld via het collectantenmagazine en via de wijkhoofden informatie krijgen over iDEAL QR. Als mensen het niet goed kennen, is het misschien wat eng om in te zetten."

Communicatie via alle juiste kanalen

“Het gaat om goede communicatie naar de collectant, via de nieuwsbrief maar ook zeker via het wijkhoofd”, benadrukt Mara. “Want juist de wijkhoofden, de directe schakel naar de collectant, spelen hierin een cruciale rol. Als de wijkhoofden weten hoe iDEAL QR werkt, erin geloven en het gaan uitdragen, zullen meer collectanten de consument wijzen op iDEAL QR.” 

Ook Collecteweb, het platform voor collectanten, speelt een onmisbare rol in de communicatie. Stb verzorgt deze CRM-software voor de samenwerkende collectefondsen. Rob Goijen, Algemeen Directeur Stb: “Ons platform ondersteunt alle primaire processen van collecterende fondsen. Dat betekent dus de ‘bemensing’, maar ook afhandeling van bestellingen, de geografische indeling van wijken en looproutes en de financieel afhandeling.

Collecteweb als centraal vertrekpunt voor alle collectanten biedt het platform om alle collectanten te informeren en enthousiasmeren voor de QR code. Hier kunnen persoonlijke QR codes gedownload worden, en kunnen goede doelen instructievideo’s en tussenstanden delen. Ook kunnen wijkhoofden hier QR codes printen. “Distributie hoeft dus niet via dure kanalen, maar kan vanaf het platform worden ontsloten”, legt Rob uit.

Veilig, anoniem en eenmalig

Uiteraard speelt ook de techniek een faciliterende rol in het succes van de collecte. “Dit is niet de eerste keer dat we met CM.com werken”, vertelt Rob. “CM is een van de leidende partijen die voor goede doelen werkt met betrekking tot betalingen, en de samenwerkingspartij op dit vlak van het KWF en de Nierstichting, die kartrekker waren in de inzet van iDEAL QR. CM genereert zowel de generieke als de gepersonaliseerde QR codes voor de collectanten.”

“Samen met KWF, Nierstichting en CM.com hebben we het zo aangepast dat iedere collectant een individuele QR code kan krijgen die hij op zijn legitimatiebewijs kan plakken. Als deze code gescand wordt, verloopt het betaalproces via CM.com. Dit gebeurt allemaal volledig anoniem, er wordt dus verder geen data met CM gedeeld, behalve het nummer dat hoort bij die QR code. In ons platform wordt de data behorende bij de code weer aan de juiste collectant gekoppeld.”

ideal qr code

Veelbelovende resultaten

En dat laat veelbelovende resultaten zien. “Met iDEAL QR is de gemiddelde opbrengst significant omhoog gegaan”, concludeert Rob na inzage in de resultaten van de collectes in Collecteweb.

Ook Mara is enthousiast: “We hebben gezien dat iDEAL QR meer oplevert dan contant. Tijdens onze collecteweek in september 2020 lag het gemiddelde donatiebedrag via een iDEAL QR-code maar liefst 4 keer hoger dan bij een contante donatie.”

Wouter: “Gezien het beginstadium waarin QR betalingen zich qua bekendheid bevindt, vind ik het resultaat al zeer hoopgevend. Ook zeker gezien de gemiddelde gift.”

KWF iDEAL QR

Fysieke wereld met digitale fintech

KWF, Nierstichting en Stb zien unaniem een mooie toekomst voor iDEAL QR voor goede doelen. Volgens Rob “doet iDEAL QR wat het moet doen. iDEAL QR combineert op een mooie manier de fysieke wereld met de digitale fintech. Ik voorzie dan ook dat heel veel goede doelen iDEAL QR en de gepersonaliseerde QR codes gaan uitrollen. QR is breed inzetbaar, goedkoop en eenvoudig te distribueren. Zo kan je het ook voor kleinschalige collectes inzetten”. “En hierin verwachten we in de toekomst nog meer!” stelt Mara. 

Zelf ervaren hoe simpel iDEAL QR werkt? Scan de iDEAL QR-code en maak een donatie aan KWF.

De toekomst van iDEAL QR voor collectes

Natuurlijk is de QR code nog verder uit te rollen dan in deze pilot is gedaan. “Denk aan gepersonaliseerde QR codes op de niet-thuis flyers,” noemt Mara als voorbeeld. “Of op een digitale collectebus op social media,” vult Rob aan. “Door alle inkomende kanalen bij elkaar te brengen in Collecteweb, kunnen collectanten precies zien wat ze hebben opgehaald. Dat is zeker een extra motivator!”

Volgens Mara is het bovendien belangrijk om te kiezen voor één methode. “Niet alleen vanuit het KWF, maar met alle goede doelen. Wat we zien is dat één positieve ervaring al laat zien dat de collectant het de volgende keer makkelijker aanbiedt. De kracht van goede doelen is samenwerken. We komen allemaal aan dezelfde deur, dus laten we elkaar vooral niet als concurrenten zien.” Wouter sluit zich daarbij aan: “We delen de resultaten met elkaar, onder de fondsen. Door te delen, kun je elkaar helpen. Ook kleinere fondsen kunnen gebruik maken van middelen die wij hebben opgezet.”

“Dat helpt ook de consument die open doet”, vult Wouter aan. “Het enige is dat mensen nog niet zo gewend zijn om met mobiel te betalen. Daar zal ook een verandering in komen. Je ziet toch dat het plastic geld binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. Als de gever het komende jaar steeds meer met die QR code wordt geconfronteerd, gaat het hard. Zo hebben alle collectefondsen er baat bij als ook andere collectefondsen de QR code gaan gebruiken.”

Laagdrempelig doneren via iDEAL QR

De iDEAL QR code is ontwikkeld door CM Technology in samenwerking met Betaalvereniging Nederland. iDEAL QR is eenvoudig te integreren en via ons dashboard heb je real-time inzicht in de status van alle betalingen.

Lees meer over de mogelijkheden van iDEAL QR via CM.com of neem contact op met sales.


Neem contact opMeer over iDEAL QR
Is this region a better fit for you?
Go
close icon