previous icon Terug naar blog
Aug 27, 2023
17 minutes read

Customer Data Platforms: Een introductie voor marketeers

Als marketeer heb je ongetwijfeld gehoord van de term Customer Data Platform (CDP). Maar wat is een CDP nou eigenlijk en wat ontbreekt er aan je marketing als je geen CDP hebt? In deze guide lees je alles wat je moet weten om al je online en offline klantgegevens samen te brengen en marketingcampagnes te creëren die klanten een wow-gevoel geven.

Tom Faas
Tom Faas,
Product Marketer

CDP’s hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in tech- en marketingpublicaties en worden steeds populairder. MarketsandMarkets geeft aan dat de wereldwijde CDP-markt, die ieder jaar groter wordt, in 2025 naar verwachting groeit tot 10.3 miljard dollar.

Maar wat is een Customer Data Platform nou eigenlijk en wat ontbreekt er aan je marketing als je geen CDP hebt? In deze introductie leggen we alles uit over Customer Data Platforms.

1. Wat is een Customer Data Platform?

Een CDP of Customer Data Platform is software die klantcontactpunten en interacties met je product of dienst verzamelt vanuit verschillende kanalen en bronnen. Het voegt al deze gegevens uit verschillende bronnen samen om een eenduidig profiel van elke klant te maken.

Een Customer Data Platform is voorgebouwde software die een blijvend, samengevoegd klantenbestand creëert en toegankelijk is voor andere systemen.

In essentie heeft een CDP drie fundamentele eigenschappen:

 • Voorgebouwde software: CDP’s zijn direct te gebruiken softwarepakketen die op maat worden ingericht naar de behoeften van elke individuele organisatie. Deze aanpak heeft als voordeel dat de benodigde technische ondersteuning minimaal is. Dit vermindert de tijd, kosten en risico’s van de implementatie en geeft de gebruikers (marketeers) meer controle over het systeem. Dit staat in tegenstelling tot de hoge mate van technische vaardigheid dat een typisch datawarehouseproject vereist.

 • Blijvend, samengevoegd klantenbestand: Een CDP creëert een totaalbeeld van elke klant door gegevens van meerdere systemen vast te leggen, informatie over dezelfde klant samen te voegen en dit alles op te slaan om het gedrag in de loop der tijd te volgen. Het CDP bevat persoonlijke identificatiegegevens die worden gebruikt om marketingberichten te targeten en om marketingresultaten op individueel niveau bij te houden.

 • Toegankelijk voor andere systemen: gegevens die zijn opgeslagen in het CDP kunnen door andere systemen worden gebruikt voor analyse en om klantinteracties te beheren.

2. Wat je kan bereiken met klantgegevens

Word persoonlijk

Ondanks dat de meeste bedrijven veel klantgegevens verzamelen, zijn zij niet in staat om hiermee een alomvattend beeld van iedere klant te creëren. Dit komt omdat zij hun verzamelde data uit verschillende systemen niet kunnen samenvoegen. Voor deze bedrijven betekent dit dat klantgegevens gefragmenteerd zijn en onbenut blijven. Marketingteams hebben daardoor slechts toegang tot een fractie van alle beschikbare informatie over hun klanten. Dit beïnvloedt hun vermogen om klanten persoonlijk te benaderen en om relevant te zijn.

Overtref verwachtingen

Er staat veel op het spel als het aankomt op de hedendaagse klantreis. Klanten verwachten op ieder kanaal een eenvoudige, naadloze interactie met jouw bedrijf. Om dit te kunnen faciliteren moet je allereest weten wie je klanten zijn en wat ze doen. Door alle interacties vast te leggen weet je waar ze zich bevinden in hun klantreis en kan je daarop inspelen. Overtref de verwachtingen van jouw klanten door het initiatief te nemen met relevante aanbevelingen en het verlenen van service.

3. Een CDP geeft marketeers controle

Alternatieve oplossingen zoals datawarehouses en data-lakes kunnen weliswaar vergelijkbare gegevens opslaan, toch is er één belangrijk verschil. Het inrichten en gebruik van deze type systemen vergt aanzienlijke technische vaardigheden zoals kennis van SQL en andere programmeertalen. Dit heeft invloed op de bruikbaarheid voor marketeers.

data workflow editor

CDP’s zijn, in tegenstelling tot traditionele architectuur, ontworpen om gegevens te verzamelen, te ordenen en eenvoudig te delen met andere systemen. CDP’s hebben doorgaans een gebruiksvriendelijke interface waarbij geen programmeercode komt kijken. Hiermee geven CDP’s de marketeers controle om van de verzamelde data eenheid te maken en om gegevens te analyseren. Marketeers zijn met een CDP in staat om klantgegevens efficiënt in te zetten voor gepersonaliseerde marketingcampagnes.

4. De soorten gegevens in een CDP.

In tegenstelling tot het gros van de database software, zijn CDP’s ontwikkeld om naadloos enorme volumes van constant veranderende klantgegevens te managen. Deze data kan bestaan uit:

 • BASISGEGEVENS: Bijvoorbeeld de klantnaam, leeftijd en contactgegevens

 • GEDRAGSGEGEVENS: Bijvoorbeeld de navigatie van de klant op een website of in een app

 • KOOPGEDRAG: Bijvoorbeeld informatie over de producten en retourzendingen

 • DATA OVER CONTACT MET DE KLANTENSERVICE: Bijvoorbeeld chatbotberichten, e-mails of telefoontranscripties of informatie die is opgeslagen in je CRM-systeem

 • GEGEVENSANALYSES VAN EERDERE CAMPAGNES: Bijvoorbeeld klantbetrokkenheid en doorklikratio’s

5. Vier problemen die een CDP kan oplossen

Probleem 1: Geen totaalbeeld van klanten

Zonder CDP zijn klantgegevens verspreid over aparte systemen en databases. Zo staat een telefoonnummer misschien in een CRM-systeem, maar de online aankopen enkel in het e-commerce platform. Deze systemen staan in de volksmond bekend als informatiesilo’s of datasilo’s omdat ze niet met elkaar in contact staan om gegevens te ontdubbelen of conflicterende datapunten op te lossen. Het gebruik van deze data kan ervoor zorgen dat klanten inconsistente boodschappen ontvangen.

Engage platform with the data of our customer data platform

Het gebrek aan een totaalbeeld per klant kan een negatief effect hebben op de bedrijfsresultaten: PWC geeft aan dat 59% van de klanten zegt dat ze na een aantal slechte ervaringen met de klantenservice, bereid zijn om hun favoriete merk gedag te zeggen. Klantgegevens bewaren in aparte systemen zorgt ervoor dat je het overzicht niet behoudt, iets wat je klanten wél verwachten.

Volgens het recent uitgevoerde onderzoek ‘Best Practices in Building a Unified Customer Database’, geeft 70% van de bedrijven aan een totaalbeeld per klant “zeer belangrijk” te vinden, maar slechts 14% maakt gebruik van een gedeelde customer database. CDP’s zijn ontworpen om het probleem van datasilo’s te verhelpen door data van verschillende bronnen te samen te voegen en zo een volledig klantbeeld te creëren.

CDPs were designed to remedy this lack of a single customer view by integrating data from a range of sources and using it to create a single comprehensive view of each customer.

Probleem 2: Verlies van waardevolle klanten

Met het verlies van klanten bedoelen we klanten die niet meer terugkomen of opzeggen. In het Engels wordt het verlooppercentage ook wel ‘churn rate’ genoemd. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die voornamelijk vaste klanten hebben en bijvoorbeeld abonnementen verkopen. Voor deze bedrijven is het behoud van bestaande klanten belangrijker dan het werven van nieuwe klanten.

Het kost vijf keer zoveel om een nieuwe klant te werven, dan om een bestaande klant te behouden. Wanneer klantbehoud met 5% wordt verhoogd, stijgt de winst van een bedrijf met wel 25%-95%.

Terugkerende klanten zijn extreem waardevol en zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van de omzet van een bedrijf. Daarom worden zij door marketingteams vaak aangemerkt als de allerbelangrijkste klanten. Dit is echter niet eenvoudig als je geen totaalbeeld van klanten hebt. Dankzij het vermogen van CDP’s om op indvidueel niveau data over koopgedrag te verzamelen, kunnen terugkerende klanten makkelijk worden herkend. Zeker de waardevolle, vaste klanten die een zeker bedrag hebben uitgegeven.

De data die door een CDP wordt opgeslagen, kan ook worden gebruikt voor gerichte, omnichannel marketingcampagnes die zijn ontwikkeld om klanten te bereiken via alle mogelijke touchpoints. Marketeers die een omnichannel campagne inzetten, hebben grofweg 90% trouwere klanten dan marketeers die single-channel campagnes gebruiken.

Slechte klantervaringen leiden over het algemeen tot een hoog klantverloop. Satrix geeft aan dat een hoog verloop een bedrijf jaarlijks tot 50% van de potentiële omzet kan kosten. Bovendien geeft 67% van de vertrekkende klanten aan dat een slechte ervaring de oorzaak van het vertrek is, aldus Esteban Kolstky, CEO van Thinklar

Zonder de klantervaringen op verschillende kanalen te volgen, is het bijna onmogelijk om de negatieve ervaringen (die een klant ertoe kunnen brengen een bedrijf de rug toe te keren) in kaart te brengen. Zo is het eenvoudig om de klanttevredenheid op te krikken door klachten snel af te handelen. Die klachten kunnen echter op verschillende manieren worden geuit zoals in een slechte beoordeling of door middel van het retourneren van een product in de winkel.

Helaas worden deze klachten nauwelijks opgemerkt als ze worden verzameld in verschillende systemen. CDP’s pakken dit probleem aan door te zorgen voor een totaalbeeld van een klant. Zo worden de interacties van een klant gevolgd en wordt er een seintje gegeven als er een negatieve klantervaring is opgetreden. Hiermee kan een hoog verloop worden voorkomen.

CDP’s kunnen bovendien worden ingezet om een andere signalen op te vangen: gebrek aan activiteit. Door het gebrek aan activiteit te meten — wat evengoed een ‘stille klacht’ kan betekenen — kunnen CDP’s een krachtig hulpmiddel zijn. Ze kunnen het verloop voorspellen en voorkomen.

Naast het volgen en informeren, ligt de echte waarde van een CDP in zijn vermogen om automatisch berichten vanuit customer support naar ontevreden klanten te sturen. Ook kunnen ze een seintje naar een medewerker sturen als de betreffende klant persoonlijk moet worden benaderd.

Probleem 3: Onbetrouwbare data

In marketingcampagnes worden zowel first als third-party data regelmatig gebruikt. Echter is het is het wel zo dat first-party data waardevoller, betrouwbaarder en minder risicovol zijn dan third-party data. Customer data platforms zijn in eerste instantie ontwikkeld om zich te richten op eigen en betrouwbare first-party data.

Doordat de data direct afkomstig zijn van je klanten, is het gebruik van firstparty data het minst riskant omdat je de bron kent en omdat je de gegevens zelf in beheer hebt. Met die gegevens kun je gerichte, gepersonaliseerde marketinginitiatieven lanceren die veel meer resultaat opleveren.

Third-party data zijn afkomstig van verschillende bronnen. Die bronnen zijn vaak onbekend, niet geverifieerd en hoewel jij kunt garanderen dat je de data opslaat en beheert volgens de regels van AVG, kun je niet altijd verifiëren of leveranciers van deze third-party data dit ook doen.

Aangeschafte third-party data in de vorm van lijsten met contact- of doelgroepgegevens kunnen onbetrouwbaar zijn en van twijfelachtige kwaliteit. Mediasmith heeft hier onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat vier van de elf verkopers op het gebied van identificatie — en van het benaderen van klanten op basis van leeftijd en geslacht — niet hoger scoorden dan op basis van willekeur.

Bovendien zijn third-party data die worden gebruikt op platforms zoals Facebook en Google (bijvoorbeeld doelgroep- en campagnedata) nooit eigendom van de gebruiker van een account. Als het platform dat jij gebruikt besluit om te stoppen (of om jouw account te blokkeren), ben je alle data kwijt.

Daarnaast kunnen third-party data slecht geordend zijn waardoor het lastig is om ze samen te voegen met bestaande data. Als het echter nodig is om third-party data te integreren, verzorgen CDP’s de kwaliteitscontrole en integratie op schaal.

Probleem 4: Gebrek aan personalisatie

Personalisatie is een buzzword in de marketing. Maar personalisatie is haast onmogelijk te bereiken zonder een sterke omnichannel strategie die garant staat voor een gepersonaliseerde ervaring terwijl klanten zich bewegen tussen verschillende touchpoints — van app tot desktop en van laptop tot winkel. Een gebrek aan personalisatie kan ervoor zorgen dat de klant zich ondergewaardeerd voelt. De single customer views die CDP’s genereren, zorgen ervoor dat iedere interactie op de klant kan worden afgestemd.

Tom van den Tillaer, manager van Brennan Heart benadrukt dat zijn team het CDP van CM.com gebruikt om gepersonaliseerde klantinteracties mogelijk te maken. “Het geweldige van CM.com’s CDP is dat je eenvoudig kunt segmenteren. Zo kun je bijvoorbeeld alle Spaanse mensen met slechts twee klikken selecteren. Daarna wijzig je de taal in de e-mail of sms waardoor je de mensen in het Spaans kunt informeren over de tour in Spanje. Dit maakt communicatie een stuk persoonlijker en unieker. Door een segment te kiezen kun je bovendien mensen uitsluiten die irrelevant zijn voor de campagne.”

Het is geautomatiseerd en tweerichtingsverkeer. De Facebook-bot is bijvoorbeeld ontworpen om een geautomatiseerd antwoord te geven op een vraag van een fan. Het lijkt dan of de fan daadwerkelijk een gesprek met Brennan Heart heeft.

Engage platform special personal offer email

6. CDP vs DMP vs CRM

Je zult je nu wellicht afvragen “wat als ik al een CRM of DMP heb?” Het korte antwoord is dat een CDP deze systemen niet vervangt maar aanvult. De beste manier om de verschillen uit te leggen is door te kijken naar de geschiedenis van deze oplossingen met het oog op de problemen waarvoor zij zijn ontwikkeld. Online Customer Relationship Management (CRM) software kwam in 1997 op de markt om het voor bedrijven eenvoudig te maken hun relaties met leads en klanten te managen.

CRM’s verzamelen first-party data over prospects en klanten. Daarmee konden bedrijven hun leads beter verzorgen, hun klanten effectiever managen en behouden en ze konden samenwerking tussen salesteams bevorderen. De data in een CRM zijn echter gevoelig voor menselijke fouten en zijn slechts zo goed als de input van de gebruikers, o.a. salesmedewerkers en accountmanagers.

Datamanagement Platforms (DMP’s) zijn in de eerste jaren van 2000 op de markt gekomen en worden gebruikt door professionals in de reclame. Ze richten zich op het vergroten van bekendheid, met zichtbaarheid en beleving als belangrijkste KPI’s. In die tijd werden DMP’s exclusief gebruikt door kopers en uitgevers van digitale advertenties die doelgroepgegevens uit verschillende bronnen wilden opslaan en beheren. Ze wilden zo doelgroepen segmenteren om gericht advertenties te kunnen aanbieden. DMP’s verwerken en ordenen second en third-party data. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op cookies en gebruiken anonieme ID’s voor profielen.

De volgende in rij, Customer Data Platforms (CDP’s), werden direct ingezet om datasilo’s aan te pakken die waren gecreëerd door DMP’s en CRM’s. CDP’s combineren de first party, second party, en third-party data van bedrijven — inclusief data van point-of-sale systemen, IoT-apparaten, loyaliteits-apps, CRM’s, en DMP’s. CDP’s combineren deze data om een uniek klantprofiel samen te stellen waarmee een single customer view van iedere klant wordt gecreëerd. CDP’s worden doorgaans gebruikt om gepersonaliseerde klantervaringen te bewerkstelligen en om gerichte, omnichannel marketingcampagnes te lanceren

CDP vs CRM

Ondanks het feit dat zowel CDP’s als CRM’s klantgegevens verzamelen en opslaan, hebben ze een aantal duidelijke verschillen.

 • CDP’s verzamelen gegevens van anonieme bezoekers terwijl CRM’s alleen gegevens van bekende klanten of potentiële bezoekers bevatten.

 • CDP’s kunnen worden gebruikt om klantgegevens online en offline te volgen. CRM’s kunnen alleen offline data volgen als deze handmatig (of via een integratie) zijn ingevoerd. Een CRM kan dit nooit uit zichzelf doen en een CDP wel.

 • CDP’s kunnen worden gebruikt om gedurende de volledige klantreis het gedrag te analyseren, terwijl CRM’s voornamelijk het verkoopproces analyseren en begeleiden.

 • CDP’s zijn ontworpen om grote aantallen gegevens vanuit verschillende databronnen veilig op te slaan, te beheren en te integreren. CRM’s verzamelen daarentegen individueel ingevoerde gegevens die incompleet en gevoelig voor foute identificatie kunnen zijn.

CDP vs DMP

David Raab, oprichter van het CDP Institute, beschrijft kort en bondig het verschil tussen CDP’s en Data Management Platforms (DMP’s). Hij zegt: “CDP’s werken met zowel anonieme als bekende individuen en slaan ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ op zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, terwijl DMP’s bijna alleen werken met anonieme entiteiten zoals cookies, apparaten en IP-adressen.”

 • CDP’s kunnen bij alle soorten marketing worden ingezet terwijl DMP’s doorgaans worden gebruikt om advertenties effectiever te plaatsen en om nieuwe doelgroepen te bereiken.

 • CDP’s verzamelen voornamelijk first-party data van hoge kwaliteit, terwijl DMP’s hoofdzakelijk third-party data verzamelen zoals gegevens die zijn verkregen via dataproviders, managers, en services.

 • CDP’s verzamelen gepersonaliseerde klant-ID’s zoals naam en contactgegevens. DMP’s slaan alleen anonieme klant ID’s zoals cookies op.

 • CDP’s zijn ontwikkeld om nauwkeurige en gedegen profielen te creëren. Om dat te bereiken bewaren ze de verzamelde gegevens voor lange tijd. DMP’s zijn echter ontwikkeld om advertenties effectief te kunnen plaatsen en om nieuwe doelgroepen te bereiken. Ze bewaren de verzamelde gegevens dan ook niet lang. Dit heeft ook te maken met het feit dat je, als je bijvoorbeeld een doelgroepenlijst koopt, een overeenkomst aangaat waarin staat dat je de gegevens slechts gedurende een bepaalde periode mag gebruiken.

7. Soorten CDP’s

Om de oplossing te vinden die het beste bij je past is het belangrijk om de verschillende soorten Customer Data Platforms te kennen. Hieronder vergelijken we standalone CDP’s met customer engagement CDP’s.

Standalone CDP

Een standalone CDP heeft één doel: de firstparty data van een bedrijf integreren en formeren tot een 360-graden klantbeeld van iedere klant. Je kunt een standalone CDP gebruiken om te segmenteren en om klantgegevens te delen met je andere systemen, maar je hebt andere software nodig voor marketing en om campagnes gericht op klantenbinding volledig uit te voeren. De meest voor de hand liggende software is natuurlijk die voor e-mailcampagnes, maar vergeet ook de software voor het bouwen van landing pages of voor andere mobiele kanalen niet.

Er zijn vaak kant-en-klare integraties beschikbaar voor de meest populaire marketingoplossingen. Stel dat deze echter niet beschikbaar zijn voor de software die je al gebruikt. Dan kunnen alle CDP’s API’s aanleveren om te integreren met je eigen, bestaande software. Een standalone CDP is een logische keuze voor bedrijven die al marketingcampagnesoftware hebben, die ontwikkelingscapaciteit beschikbaar hebben en die slechts op zoek zijn naar een manier om een uniforme databank van klantgegevens te creëren.

Customer engagement CDP

Een customer engagement CDP is een geweldige all-round oplossing en is eenvoudig te integreren in je tech stack. Het is eigenlijk hetzelfde als een standalone CDP, maar dan met veel extra ingebouwde marketingmogelijkheden.

CM.com’s Mobile Marketing Cloud is een uitstekend voorbeeld van een customer engagement CDP waarin je het volgende kunt doen: klantgegevens centraal ordenen, uitgebreide, relevante klantsegmenten maken, omnichannel marketingcampagnes verfijnen met real-time gegevens, analyses en klanttrajecten op ieder kanaal automatiseren — van e-mail tot mobiel.

mmc-campaign-editor-image

Voor degenen die overwegen om een groot deel van hun martech stack te vervangen door één oplossing is een customer engagement CDP waarschijnlijk het meest efficiënt. De implementatie is eenvoudig en snel omdat er niet allerlei systemen aan elkaar verbonden hoeven te worden.

8. Use cases van een CDP

1. Verbind alle offline en online touchpoints

In CDP’s worden al je gegevens samengebracht, inclusief gegevens van je CRM, DMP, loyaliteits-apps, point-of-sale systemen en IoT-apparaten, om uniforme klantprofielen samen te stellen die het geheel aan interacties tussen de klant en je bedrijf weergeven. Dit maakt dat de klant bekend is en dat je iedere interactie kunt personaliseren, of dit nu in de winkel, op de desktop of op een mobiel apparaat is.

2. Bouw slimme klantsegmenten en personaliseer

CDP’s stellen je in staat om klantgegevens vanuit verschillende kanalen te integreren en te transformeren tot real-time, bruikbare klantsegmenten. Je kunt slimme klantsegmenten creëren op basis van zo veel filters en regels als je zelf wilt. Je kunt ze heel gedetailleerd en complex maken of je kunt de segmenten juist heel eenvoudig houden. Ongeacht je wensen heb je uitgebreide mogelijkheden om de communicatie met je klanten relevanter en persoonlijker te maken.

3. Producten en services aanbevelen

Vergroot je gemiddelde orderwaarde door aanbevelingsmodellen met real-time klantgegevens te gebruiken. De algoritmes van Netflix, YouTube en Amazon zijn hier geweldige voorbeelden van — ze bevelen altijd direct het volgende item aan waar klanten naar kunnen kijken of dat ze kunnen kopen

4. Vergroot je online advertentiedoelgroepen

De meeste CDP’s kunnen worden geïntegreerd met de grote online advertentieplatformen, van Google tot Facebook, en kunnen worden gebruikt om je (toekomstige) klanten opnieuw te benaderen en om vergelijkbare doelgroepen te creëren om resultaatgericht te adverteren. Retargeting op basis van websiteactiviteit — door de pixels van advertentieplatformen te volgen — is gangbaar. Retargeting op basis van offline events en andere systemen die geïntegreerd zijn in jouw site, is alleen mogelijk met een CDP.

5. Geautomatiseerde omnichannel marketing

Gebruik gegevens over klantgedrag zoals interacties met jouw website en de aankoopgeschiedenis om klantprofielen te creëren die een gepersonaliseerde, omnichannel marketingstrategie mogelijk maken. Door een customer journey over alle platformen te volgen, kun je geautomatiseerde, persoonlijke marketingberichten sturen die de conversie en het retentiepercentage verhogen. Doordat CDP’s verbindingen hebben met veel andere systemen om data te verzamelen, kunnen ze eenvoudig klanten volgen op alle kanalen. Bovendien kunnen CDP’s ook geautomatiseerde berichten versturen naar klanten op ieder kanaal. Terwijl de meeste marketingautomatisering tools slechts gericht zijn op e-mail, kan een CDP potentieel veel meer zoals het sturen van geautomatiseerde sms’jes, vooraf opgenomen voice berichten, WhatsAppjes en meer.

6. Analytics – marketing op basis van data

CDP’s leveren klantgegevens in overvloed. Deze kunnen worden gebruikt om op data gebaseerde hypotheses op te stellen over de wensen en behoeftes van klanten, op basis van eerder vertoond gedrag. Daarnaast kunnen real-time klantgegevens worden gebruikt om marketingcampagnes te testen, te evalueren en te optimaliseren.

Checklist: Hoe kies je een CDP in 5 stappen

Als je hebt besloten dat een CDP een geweldige toevoeging aan je marketing stack zou zijn, is het tijd om jezelf de volgende vraag te stellen: Hoe kies ik een CDP die bij mij past? Stel jezelf de volgende 5 vragen:

1. DENK TIJDENS HET ONDERZOEK AAN JOUW SPECIFIEKE USE CASES

Bedenk hoe een CDP in je huidige zakelijke behoeftes kan passen op basis van bovenstaande use-cases. Ga je je CDP gebruiken om de customer journey op verschillende kanalen te volgen en optimaliseren? Heb je een tool nodig die een single customer view kan creëren? Ben je op zoek naar een tool die je kan helpen om meer gedetailleerde klantsegmenten te maken? Bedenk wat beter past bij je behoeften en budget: een standalone CDP of een customer engagement CDP.

2. BEDENK OF JE SUPPORT NODIG HEBT BIJ DE IMPLEMENTATIE

Beoordeel of je de benodigde capaciteit in huis hebt om systemen te implementeren en met elkaar te verbinden. Het implementeren van CDP’s vereist normaal gesproken geavanceerde technische vaardigheden. Op basis van deze beoordeling kan het handig zijn om te zoeken naar een leverancier die je hierbij kan ondersteunen — sommige leveranciers bieden uitgebreide ondersteuning met de integratie, maar dat doen ze niet allemaal.

In tegenstelling tot veel andere CDP leveranciers die werken met externe partijen om te helpen bij de integratie, biedt CM.com in-house consultants die iedere klant kunnen bijstaan bij het implementeren van Mobile Marketing Cloud.

3. DENK AAN DE BRUIKBAARHEID

Zijn er voor het gebruik van het CDP die je in overweging neemt geavanceerde technische vaardigheden nodig? Heb je iemand in je team die eenvoudig met het CDP kan werken? Om zeker te zijn van de bruikbaarheid is het belangrijk dat je een demo bekijkt alvorens je tot de aankoop overgaat.

4. VRAAG OM EEN DEMO

Wie kan het best tegemoetkomen aan de behoeften van je team? Maak een lijstje met leveranciers die aan je eisen kunnen voldoen. Neem daarna contact op met het betreffende bedrijf en bespreek hun ervaringen met gelijksoortige use cases en vraag of ze je een demo kunnen laten zien van hun oplossing.

5. VRAAG REFERENTIES OP

Je weet pas hoe een CDP echt presteert als je het hebt kunnen bespreken met klanten van de leverancier. Vraag daarom om referenties en bespreek met hen wat de ervaringen zijn met het merk en de oplossing. We raden je aan om voorbereid te zijn door vragen over bruikbaarheid, data-integratie, kwaliteit van klantprofielen, segmentatie, ROI en customer support paraat te hebben.

Waarom kiezen voor Mobile Marketing Cloud als nieuwe CDP?

Er zijn een heleboel CDP’s in de wereld, maar Mobile Marketing Cloud is uniek omdat het als enige platform volledig op mobiel gericht is met mobiele landingspagina’s en geïntegreerde native mobiele kanalen. E-mail, SMS, Push, WhatsApp, Apple Business Chat en Voice zijn allemaal ingebouwd en kunnen direct worden gebruikt, zonder dat je nog hoeft te programmeren. Het is in zijn geheel in-house gemaakt, dus ieder element van het platform is gebouwd om samen te werken met de andere elementen. Dit betekent snellere integraties, soepele bediening en betere resultaten.

Veel van onze gebruikers werken met grote hoeveelheden data, maar de core business is niet digitaal. Hun klantgegevens zijn gegenereerd door verschillende systemen die geen marketing en communicatiemogelijkheden hebben. Ons Customer Data Platform verbindt deze systemen naadloos met elkaar en creëert uniforme klantprofielen die direct gebruikt kunnen worden door marketeers en die het hen mogelijk maakt om uitgebreide klantervaringen aan te bieden en de klantenbinding te bevorderen.

Wil je aan de slag met een Customer Data Platform?

Was dit artikel interessant?
Deel het!
Tom Faas
Tom Faas,
Product Marketer
logo linkedin icon
Is product marketeer voor de CM Mobile Marketing Cloud en verantwoordelijk voor de verbinding tussen de marketing, sales en product teams.

Laatste artikelen

engage-platform-effect-customer-service
May 08, 2024 • CM.com

Blije klanten, blije agents: het platform effect in klantenservice

Als lid van het klantenservice team sta je dagelijks in de frontlinie van klantcontact. In een wereld waar klanten snelle en persoonlijke service verwachten, kan een langer wachttijd, een onpersoonlijk antwoord of nog erger het verkeerde antwoord er al snel voor zorgen dat een klant afhaakt. Terwijl jij de klant juist wil binden aan jouw organisatie en wil voorzien van de beste antwoorden en service. Want hoe leuk is het om die klant een stuk blijer uit de conversatie te laten gaan én dat ze met veel plezier jouw product kopen. Jouw werk kan het cruciale verschil maken in klantbeleving, maar dan moet je wel over de juiste middelen beschikken om je werk echt goed te kunnen doen. Door die middelen samen te voegen in een platform versterk je de krachten, en ervaar je het zogenaamde platform effect.

drive-engagement-and-convert-your-conversations-with-whatsapp-carousel
Feb 21, 2024 • WhatsApp

Converteer je conversaties met WhatsApp Carrousel

Ga jij het gesprek met je klanten al aan op WhatsApp? Het WhatsApp Business Platform, het zakelijke communicatieplatform van een van de populairste messaging kanalen ter wereld, heeft een breed aanbod aan krachtige tools om de communicatie met klanten te verbeteren en de verkoop te stimuleren. En ze hebben er nu nóg een innovatieve nieuwe functie bij: WhatsApp Carrousel.

Ads That Click to WhatsApp
Jan 17, 2024 • Instant Messaging

Advertenties die doorklikken naar WhatsApp: Wat is het en wat heb je er aan?

Succesvolle marketing betekent het creëren van persoonlijke en conversationele ervaringen voor je klanten. En waar kun je beter contact leggen met je klanten dan op hun favoriete sociale mediaplatforms en -kanalen zoals Facebook, Instagram en WhatsApp? Met advertenties die doorklikken naar WhatsApp, oftewel click-to-chat WhatsApp-advertenties, kun je je klanten de directe en persoonlijke betrokkenheid bieden waar ze naar verlangen. Lees er alles over!

Jouw festival als eyecatcher
Dec 28, 2023 • Customer Experience

Jouw event als eyecatcher: 7 futureproof trends om op in te springen

In het overvolle eventlandschap is het steeds lastiger om je ticketsales op peil te houden. De concurrentie is enorm en iedereen richt zich op dezelfde doelgroepen. De kans is groot dat een event met holle programma’s en dure tickets over 5 jaar niet meer bestaat. Investeer in je merk, innoveer en spring in het oog, alleen dan heb je een stevige basis voor de toekomst. Wij geven je 7 trends om op in te spelen voor een futureproof toekomst.

blog-email-open-rates
Oct 25, 2023 • E-mail

Ontdek hoe je jouw e-mail open rates skyrocket

E-mailmarketing heeft een lange weg afgelegd sinds de eerste campagne werd verzonden in 1978. Vandaag de dag is het nog steeds een van de meest waardevolle instrumenten in de strategie van de moderne marketeer. Maar… de kostbare tijd die jij besteedt aan het creëren van gerichte, relevante en tijdige e-mails naar je klanten of prospects is slecht besteed als je er niet alles aan doet om de deliverability van je e-mails te optimaliseren.

live-event-trends
Sep 26, 2023 • Live

5 manieren om je sponsoromzet te laten groeien met een Event App

Veel festivals en events kampen met beperkte budgetten en zien een event app als overbodige luxe. Niets is minder waar, een event app hoeft helemaal geen kostenpost te zijn maar juist een extra revenue stream. Het voegt enorme waarde toe als digital assistent voor je bezoeker en anderzijds heb je een extra troef in handen om sponsors en partners meer veel meer exposure en ‘stage time’ te geven. Als jij je sponsors daarvan overtuigt, dan zullen ze meer dan blij zijn om ervoor te betalen en hoef je je geen zorgen meer te maken over je budget. 75% van de organisatoren die een sterke app gebruiken, weet meer geld te verdienen met de app dan dat het ze kost. Sterker nog, sommige festivals doen het zo goed dat de app-inkomsten een groot deel van hun hele technologiebudget kunnen dekken.

The Software Debate: CPaaS vs Saas
Sep 12, 2023 • Messaging

De software discussie: CPaaS, SaaS, of toch zelf bouwen?

Elk bedrijf wil met zijn klanten kunnen communiceren. Je wilt marketing berichten kunnen sturen, ondersteuning bieden, of nieuws delen. Maar om dit te kunnen doen heb je een manier nodig om in contact te komen met je klanten - je hebt een communicatieplatform nodig. Deze software kun je zelf bouwen, maar je kunt ook software van derden integreren in je eigen systemen, of kant-en-klare software gebruiken. Ben je nog aan het nadenken over de juiste aanpak voor jouw bedrijf? Laten we eens in de feiten duiken!

blog-facebook-marketing-messages
Aug 14, 2023 • Conversational Commerce

Introductie: Facebook Marketing Messages

Social media speelt een belangrijke rol in customer engagement. Gepersonaliseerde berichten op het favoriete messaging kanaal van jouw klanten zullen de customer experience een flinke boost geven. Het komt tevens de klantloyaliteit ten goede! Meta introduceert nu een nieuwe manier om met jouw klanten in contact te komen: Facebook Marketing Messages!

Is this region a better fit for you?
Go
close icon